Mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmaların katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

Marka tescili, kapasite raporu, referanslı ürünler, faaliyet belgeleri ve üretim raporları gibi katılım için önem taşıyan belge ve evraklara sahip olmanız durumunda süreç ve işleyiş daha hızlı ilerleyecektir.

Fuar teşvik ve kapsamlarını Ekonomi Bakanlığı ve ilgili ticaret odaları vasıtası ile takip edebilirsiniz.